Produksjonen på gården er 70 vinterfore Svartfjes-sau.
Arealet er ca 1200 dekar,herav 20 dekar dyrka,100 dekar kulturbeite og resten utmark.

Vi er en familie på 4. Jan Tore,Gunhild og våres 2 barn.
Vi bor på Tengesdal i Bjerkreim og leier ett småbruk på Litla Ege der vi produserer sauekjøtt
av rasen Svartfjes.

Svartfjesen er en urnorsk sau som er litt mindre enn Norsk kvit sau,men den er mye kvikkere,sterkere og tåler mer. Har derfor lite syke dyr og sauene varer flere år. Svartfjesen trives best utendørs hele året med tilgang til mat og ly.
Vi er veldig opptatt av og lage det beste kjøttet av Svartfjes.Og for å få det til har vi målrettet avl og bruker dei beste værene.Prøver å ha gode og varierte beiter og fore godt og riktig utenom beitesesong.
Om sommeren har vi en del av saueflokken til heis i Øyestølheia i Sirdalen.Her går sauene fritt og beiter på 800-1000meter høyde over havet.

I tillegg til gårdsdrifta driver Jan Tore med fostertelling på sau og oppdrett/konkuranse med Gjeterhunder.

Vi legger mye arbeid og prestisje i å produsere mat som holder meget høy kvalitet.
En matopplevelse krever alltid en god råvare.

Med vennlig hisen
Gunhild H og Jan Tore Brattebø