Røysland Gaard

Produksjonen på gården er 90 vinterfora sau. Arealet på garden er 1.600 dekar. Av dette er 90 dyrka og 150 gjødsla beite. Resten er skog, fjell og utmarksbeite.

Er leverandør av lam til Nyyyt as.

Gården har vært et av hovedbrukene i Bjerkreim. I 1890 årene var gårdens areal på ca 10.000 dekar, i 1960 årene var bruket største melkeleverandør i Bjerkreim. Gården ble kjøpt av oss i 1997, selger var Elling Røysland. Røysland Gaard er en gård med mange arbeidsplasser, og er kjent for selskapslokalene i våningshuset. Pinnasteika og andre matvarer blir laget her på gården. Sau er viktige dyr for å pleie kulturlandskapet og produsere mat. For å få Nyyyt kvalitet på lammene er det viktig med varierte beiter, gode værer og godt stell. Gården er som skapt for produksjon av eksklusive råvarer av lam.

Røysland Gaard drives av Susanne og Kjell Ivar Ueland.

Vi legger mye arbeid og prestisje i å produsere mat som holder en meget høy kvalitet. En matopplevelse krever alltid en god råvare.

nyyyt-produktikon-lam

Røysland Gaard er leverandør av lam til Nyyyt AS.