Produksjonen på garden er i overkant av 100 vinterforet sau. Vi driver melkeproduksjon i samdrift med 300 000 liter melk. Arealet er 900 dekar. Av dette er ca 100 dekar dyrket og 500 dekar med gjødslet beite. Resten er arealet er utmarksbeite.

Er leverandør av lam til Nyyyt as.

Gården vår på Ueland ligger 200 meter over havet på høgjæren, ca 6 kilometer fra Varhaug sentrum i Hå kommune. Gården har vært i slektens eie siden før 1800 tallet, og vi er sjette generasjon Ueland som bygger videre på det som slekten har bygd opp. Saueflokken blir stadig bedre, ettersom vi har en avlsbesetning (medlem av Hå veraring) med granskning av hver enkelt individ. Gjennom semin på sau har gården fått tilgang til de beste avlsverene i landet. For å få gode resultater har vi fokus på viktigheten med varierte beiter med fjellbeite, gode værer og godt stell. I fra 1. april til medio mai er det lemming på gården. Da dannes grunnlaget for det unike produktet. Denne perioden er både den beste og verste på samme tid, med travle dager og netter uten særlig med søvn, samtidig som det er givende å være fungerende jordmor for ca 200 lam hvert år. Ingenting er bedre for en sauebonde enn å se små lam trives og ha det bra sammen med mor sin.

Gården på Ueland drives av Kristoffer Emil og Karen Ueland.

Vi legger mye arbeid og prestisje i å produsere mat som holder en meget høy kvalitet. En matopplevelse krever alltid en god råvare.