SVARTFJES FRÅ FEDEN GARD

Feden gard ligger i Sirdalsveien på Helleland i Eigersund Kommune. Driftes av Ole Johan Bergene og Janne Salte.

Vi kommer frå Bryne og hadde begge en drøm om et småbruk, tanken var å ha et par hester, og litt eiendom som kunne brukes til turer og jakt. Gården som ble kjøpt i 2012 er på totalt 830 mål med 35 mål dyrket og ca 200 mål med heiaområde med lyng og kratt og skog og noe gjødslet beite. Vi har ett området som er veldig spennende og perfekt til sauehold. Det er kupert, bratt, og veldig variert beite.

Vi synes det var på tide å kjøpe inn noen sauer.
Valget var ikke så vanskelig, da vi så rasen Svartfjes.
Vi viste disse var veldig hardføre og med en veldig god kjøttkvalitet.

Vi startet i 2014 med 12 Søyer og 15 Lam og 1 Vær.
Hadde vår første lemming Mars/april 2015, vi valgte å ha dette inne i de tidligere melkefjøset til tross for at vi vett at Svartfjes fint kan gå ute heile året .Men siden vi har en del Ørn og Rev på området så valgte vi å ha lemminga inne pga fare for stort tap.

Vi har fått bygget flere flotte sauegarder i melkefjøset.

Målet vårt er i første omgang å ha 50-60 vinterfora Svartfjes.
Men vett at muligheten er å ha mye mer da vi i dag har to driftsbygninger på garden.

Vi er stolte av å kunne levere våre lam til NYYYT AS.
Hilsen Ole Johan og Janne