Bønder som leverer til Nyyyt

LES DERES HISTORIE

Produksjonen på gården er 90 vinterfora sau. Arealet på garden er 1.600 dekar. Av dette er 90 dyrka og 150 gjødsla beite. Resten er skog, fjell og utmarksbeite.

Anne Karin og Roar Grødeland

– Veisholen Gard på Orre i Klepp

Garden vert drive som eit familiebruk i lag med besteforeldre og born, der alle har ulike viktige roller i drifta. Det vert produsert smågrisar for sal, men oppfostrar også eigne slaktegrisar. Ute på kjelvene vert det hausta korn og gresskar.

Les historien

Inger Helen og Kurt Helleland

– Myrhaug Gård på Helleland

Myrhaug Gård ligger helt sør i Rogaland. Produksjonen består i svine- og Villsau/Svartfjesproduksjon. Gården ligger i Lund kommune, der bygda heter Ualand. Selve plassen som gården ligger på heter Myhaug og består for det meste av dyrka myrareal.

Les historien

Karen og Kristoffer Emil Ueland

– Ueland i Hå

Produksjonen på garden er i overkant av 100 vinterforet sau. Vi driver melkeproduksjon i samdrift med 300 000 liter melk. Arealet er ca 100 dekar dyrket og 500 dekar med gjødslet beite. 300 av arealet er utmarksbeite.

Les historien

Ole Johan Bergene og Janne Salte

– Feden Gard, Helleland i Eigersund

Gården er på totalt 830 mål med 35 mål dyrket og ca 200 mål med heiaområde med lyng og kratt og skog og noe gjødslet beite. Vi har ett området som er veldig spennende og perfekt til sauehold. Det er kupert, bratt, og veldig variert beite.

Les historien

Susanne og Kjell Ivar Ueland

– Røysland Gaard i Bjerkreim

Ved Røysland Gard i Bjerkreim kommune ligger Nyyyt sine lokaler. Kort vei fra Vikeså og hovedveien E39, i storslåtte høyjærske fjell og Røyslandsvatnet med kort vei til alle våre flinke bønder så finner du oss. Her har Nyyyt sitt produksjonslokale, og fra midten av november 2021 åpner Nyyyt sin egen kjøttbutikk og slakteri her.

Les historien