Susanne og Kjell Ivar
Ueland

Karen og Kristoffer Emil
Ueland

Gunhild H. og Jan Tore
Brattebø

Inger Helén og Kurt
Helleland

Ole Johan Bergene
og Janne Salte